fbpx

Skupinové kurzy

Naše jazyková škola Domluvím se nabízí také skupinové kurzy.

ZÁPIS DO  SKUPINOVÝCH KURZŮ 2021/2022 ZAHÁJEN!

SKUPINOVÉ KURZY budou probíhat od 1.10.2021 – 11.2. 2022, kurzy vždy probíhají 1x týdně 2 vyučovací hodiny. V ceně prezenčních kurzů je občerstvení. Využijte nyní cen se slevou, slevy jsou platné při objednání do 15.9.2021.

 

Milí klienti, z důvodu covidu budou všechny naše skupinové kurzy v tomto semestru probíhat v příjemných prostorách studia Sundara na ul. Dvorní 756/9 v Ostravě – Porubě, či online formou (dle typu kurzu).

Online kurzy probíhají v malých skupinkách studentů a vedeme je, jako bychom se viděli „naživo“ (zapojujete se, konverzujete, jste tázáni apod.).  Využijte příležitosti na lekce nedojíždět a studujte z pohodlí domova, z kanceláře či třeba ze zahrádky na chatě:)

Za účelem maximální možné efektivity výuky je ve všech našich skupinových kurzech maximálně 8 studentů. V průběhu lekcí klademe důraz zejména na rozvoj konverzačních schopností, zároveň ale procvičujeme i další složky jazyka (poslech, gramatiku, četbu, psaný projev aj.). Samozřejmostí je přátelská atmosféra v hodinách a individuální přístup ke každému klientovi. Minimální počet účastníků pro otevření skupinového jazykového kurzu jsou 3 studenti. 

Nevyhovuje Vám termín kurzu? Zavolejte nám, vypíšeme další termín kurzu, případně nabídneme další alternativy .

KONKRÉTNÍ TERMÍNY KURZŮ NALEZNETE NÍŽE NA STRÁNCE.

Skupinové kurzy – úrovně

Nevíte, do jaké jazykové úrovně se zařadit? V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme rozřazovací test. Obecně lze říci, že:

Jazykový kurz pro začátečníky: je určen pro studenty, kteří se s jazykem setkávají víceméně poprvé.

skupinové kurzy
skupinové kurzy

Jazykový kurz pro falešné začátečníky: Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit o základních věcech, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Jazykový kurz pro mírně pokročilé: Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých vět, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Jazykový kurz pro středně pokročilé: Student se dokáže účastnit konverzace natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko. Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru.

 

KURZY

Úplní začátečníci

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
úterý Ostrava - Poruba, studio Sundara 15:30 - 17:00 3600,- Kč 3400,- Kč
středa online 16:00 - 17:30 3200,- Kč 2990,- Kč
čtvrtek online 17:30- 19:00 3200,- Kč 2990,- Kč
pátek online 8:00 - 9:30 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Falešní začátečníci

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
čtvrtek Ostrava - Poruba, studio Sundara 16:00 - 17:30 3600,- Kč 3400,- Kč
čtvrtek online 18:30 - 20:00 3200,- Kč 2990,- Kč
pátek online 10:00 - 11:30 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Mírně pokročilí

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
úterý Ostrava - Poruba, studio Sundara 17:10 - 18:40 3600,- Kč 3400- Kč
úterý online 9:00 - 10:30 3200,- Kč 2990,- Kč
středa online 17:30 - 19:00 3200,- Kč 2990,- Kč
čtvrtek online 16:00 - 17:30 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Středně pokročilí

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
úterý Ostrava - Poruba, studio Sundara 18:50 - 20:20 3600,- Kč 3400,- Kč
pondělí online 16:00 - 17:30 3200,- Kč 2990,- Kč
středa online 17:30 - 19:00 3200,- Kč 2990,- Kč
úterý online 11:00 - 12:30 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Pokročilí - konverzace s rodilým mluvčím

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
Úterý online 18:00-19:30 4600,- Kč 4200,- Kč
 

Úplní začátečníci

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
čtvrtek online 16:00 - 17:30 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Mírně pokročilí

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
pondělí online 17:00 - 18:30 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Úplní začátečníci

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
středa Ostrava - Poruba, studio Sundara 16:00 - 17:30 3600,- Kč 3400,- Kč
čtvrtek online 16:30 - 18:00 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Mírně pokročilí

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
čtvrtek online 18:00-19:30 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Úplní začátečníci

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
středa online 16:30 - 18:00 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Středně pokročilí

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
středa online 18:00 - 19:30 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Jazykový kurz angličtiny pro děti

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
Čtvrtek MC Krteček, Poruba věk 4-6 let 16:00 - 16:45 2600 Kč 2300 Kč
Středa MC Krteček, Poruba, věk 4-6 let 16:00 - 16:45 2600 Kč 2300 Kč
Úterý online 14:00 - 15:00 2600 Kč 2300 Kč
Středa online 15:00-16:00 2600 Kč 2300 Kč
 

  Závazná objednávka kurzu

  TYP KURZU: CENA KURZU:
  JAZYK:
  POKROČILOST:
  TERMÍN LEKCÍ:
  JMÉNO A PŘÍJMENÍ (dále jen klient):
  ADRESA:
  TELEFON:
  KONTAKTNÍ EMAIL:
  IČO:
  Jak jste se o nás dozvěděli?

  NeAno (sleva cca 10% oproti běžným maloobchodním cenám)
  Přihláškou se klient zavazuje:

  • vyplnit své kontaktní údaje na přihlášce a uhradit cenu kurzu dle platného ceníku, který je zveřejněn na internetových stránkách www.domluvim-se.cz do 7 kalendářních dní na účet České Spořitelny 1321464003/0800
  • že nebude v průběhu účinnosti této přihlášky a po dobu jednoho roku od ukončení její platnosti bez souhlasu a vědomí jazykové školy DOMLUVÍM SE nijak spolupracovat s lektorem, který vyučoval daný kurz. V opačném případě může jazyková škola po klientovi požadovat náhradu vzniklé škody, která jeho jednáním jazykové škole vznikne a smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč.
  • Potvrzuje, že si přečetl obchodní podmínky jazykové školy Domluvím se a souhlasí s nimi Akceptoval

  Kontaktujte nás

  Máte nějaké otázky? Zeptejte se nás a my Vám rádi odpovíme

  Napište nám


   Kontakt

   Mgr. Kateřina Mohylová

   tel.: 732 252 724

   Bc. Petra Valošková

   tel.: 728749737

   IČO: 746 91 392

   Číslo účtu: 115-3295340267/0100

   Adresa učeben

   Spojů 835/2, Ostrava – Poruba, 70800

   Veleslavínova 4, Ostrava – Moravská, 70200