Skupinové kurzy

Naše jazyková škola Domluvím se nabízí také skupinové kurzy.

ZÁPIS DO  SKUPINOVÝCH KURZŮ 2023/2024 ZAHÁJEN!

SKUPINOVÉ KURZY budou probíhat od 2.10.2023. Kurzy vždy probíhají 1x týdně 2 vyučovací hodiny. Skupinové kurzy probíhají v délce 17 týdnů. V ceně prezenčních kurzů je občerstvení. Využijte nyní cen se slevou! Slevy jsou platné při objednání do 14.9.2023.

 

Milí klienti, prostory našich učeben jsme přemístili do Mariánských Hor na ulici Mariánské náměstí 480/5. Věříme, že nové prostory budou vyhovovat svou snadnou dostupností ze všech částí Ostravy. Zvolit můžete také jazykové kurzy online formou (dle typu kurzu).

Online kurzy probíhají v malých skupinkách studentů a vedeme je, jako bychom se viděli „naživo“ (zapojujete se, konverzujete, lektor se Vás ptá apod.).  Využijte příležitosti na lekce nedojíždět a studujte z pohodlí domova, z kanceláře či třeba ze zahrádky na chatě:)

Za účelem maximální možné efektivity výuky je ve všech našich skupinových kurzech maximálně 6 studentů. V průběhu lekcí klademe důraz zejména na rozvoj konverzačních schopností, zároveň ale procvičujeme i další složky jazyka (poslech, gramatiku, četbu, psaný projev aj.). Samozřejmostí je přátelská atmosféra v hodinách a individuální přístup ke každému klientovi. Minimální počet účastníků pro otevření skupinového jazykového kurzu jsou 3 studenti. 

Nevyhovuje Vám termín kurzu? Zavolejte nám, vypíšeme další termín kurzu, případně nabídneme další alternativy .

KONKRÉTNÍ TERMÍNY KURZŮ NALEZNETE NÍŽE NA STRÁNCE.

Skupinové kurzy – úrovně

Nevíte, do jaké jazykové úrovně se zařadit? V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme rozřazovací test. Obecně lze říci, že:

Jazykový kurz pro začátečníky: je určený pro studenty, kteří se s jazykem setkávají víceméně poprvé.

skupinové kurzy
skupinové kurzy

Jazykový kurz pro falešné začátečníky: Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit o základních věcech, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochotný mu/jí pomoci.

Jazykový kurz pro mírně pokročilé: Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých vět, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Jazykový kurz pro středně pokročilé: Student se dokáže účastnit konverzace natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko. Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru.

 

KURZY

Úplní začátečníci

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
pondělí online 16:30 - 18:00 3790,- Kč 3690,- Kč
úterý Mariánské Hory 8:30 - 10:00 3890,- Kč 3790,- Kč
středa Mariánské Hory 18:15- 19:45 3890,- Kč 3790,- Kč
čtvrtek Mariánské Hory 15:00 - 16:30 3890,- Kč 3790,- Kč
 

Falešní začátečníci

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
pondělí online 15:00 - 16:30 3790,- Kč 3690,- Kč
čtvrtek Mariánské Hory 16:30 - 18:00 3890,- Kč 3790,- Kč
středa Mariánské Hory 9:30 - 11:00 3890,- Kč 3790,- Kč
úterý Mariánské Hory 17:30 - 19:00 3890,- Kč 3790,- Kč
 

Mírně pokročilí

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
pondělí online 18:15 - 19:45 3790,- Kč 3890- Kč
úterý Mariánské Hory 10:15 - 11:45 3890,- Kč 3790,- Kč
středa Mariánské Hory 16:30 - 18:00 3890,- Kč 3790,- Kč
čtvrtek online 8:30 - 10:00 3790,- Kč 3690,- Kč
 

Středně pokročilí

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
pondělí online 16:30 - 19:00 3790,- Kč 3690,- Kč
úterý Mariánské Hory 18:15 - 19:45 3890,- Kč 3790,- Kč
středa Mariánské Hory 15:00 - 16:30 3890,- Kč 3790,- Kč
čtvrtek Mariánské Hory 10:00 - 11:30 3890,- Kč 3790,- Kč
 

Úplní začátečníci

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
pondělí Mariánské Hory 18:15 - 19:45 3890,- Kč 3790,- Kč
 

Mírně pokročilí

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
úterý Mariánské Hory 15:00 - 16:30 3890,- 3790,-
 

Úplní začátečníci

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
pondělí Ostrava - Mariánské Hory 16:30 - 18:00 3890,- Kč 3790,- Kč
středa Ostrava - Mariánské Hory 8:30 - 10:00 3890,- Kč 3790,- Kč
 

Mírně pokročilí

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
pondělí Ostrava - Mariánské Hory 15:00-16:30 3890,- Kč 3790,- Kč
středa Ostrava - Mariánské Hory 10:00 - 11:30 3890,- 3790,-
 

Úplní začátečníci

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
úterý Ostrava - Mariánské Hory 18:15 - 19:45 3890,- Kč 3790,- Kč
 

Jazykový kurz angličtiny pro děti

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
pondělí Ostrava - Mariánské Hory 7-9 let 15:00 - 16:00 3200 Kč 2990 Kč
Středa MC Krteček, Poruba, věk 4-6 let 16:00 - 16:45 3200 Kč 2990 Kč
 

  Závazná objednávka kurzu

  TYP KURZU:

  CENA KURZU:

  JAZYK:

  POKROČILOST:

  TERMÍN LEKCÍ:

  JMÉNO A PŘÍJMENÍ (dále jen klient):

  ADRESA:

  TELEFON:

  KONTAKTNÍ EMAIL:

  IČO:

  Jak jste se o nás dozvěděli?

  NeAno (sleva cca 10% oproti běžným maloobchodním cenám)

  Přihláškou se klient zavazuje:

  • vyplnit své kontaktní údaje na přihlášce a uhradit cenu kurzu dle platného ceníku, který je zveřejněn na internetových stránkách www.domluvim-se.cz do 7 kalendářních dní na účet České Spořitelny 1321464003/0800

  • že nebude v průběhu účinnosti této přihlášky a po dobu jednoho roku od ukončení její platnosti bez souhlasu a vědomí jazykové školy DOMLUVÍM SE nijak spolupracovat s lektorem, který vyučoval daný kurz. V opačném případě může jazyková škola po klientovi požadovat náhradu vzniklé škody, která jeho jednáním jazykové škole vznikne a smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč.

  • Zasláním objednávky potvrzujete, že jste si přečetli obchodní podmínky jazykové školy Domluvím se a souhlasíte s nimi.

  Kontaktujte nás

  Máte nějaké otázky? Zeptejte se nás a my Vám rádi odpovíme

  Napište nám


   Kontakt

   Mgr. Kateřina Mohylová

   tel.: 732 252 724; Pokud nezvedáme telefon, znamená to, že vedeme výuku. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné.

   Bc. Petra Valošková

   tel.: 605 75 63 09

   IČO: 746 91 392

   Číslo účtu: 115-3295340267/0100

   Adresa učeben

   Mariánské náměstí 5, Ostrava - Mariánské Hory, 70900