Skupinové kurzy

ZÁPIS DO  SKUPINOVÝCH KURZŮ 2020/2021 ZAHÁJEN!

SKUPINOVÉ KURZY budou probíhat od 28.9.2020 – 5. 2.2021

Za účelem maximální možné efektivity výuky je ve všech našich skupinových kurzech maximálně 6 studentů. V průběhu lekcí klademe důraz zejména na rozvoj konverzačních schopností, zároveň ale procvičujeme i další složky jazyka (poslech, gramatiku, četbu, psaný projev aj.). Samozřejmostí je přátelská atmosféra v hodinách a individuální přístup ke každému klientovi. Minimální počet účastníků pro otevření skupinového jazykového kurzu jsou 3 studenti. 

Nevyhovuje Vám termín kurzu? Zavolejte nám, vypíšeme další termín kurzu, případně nabídneme další alternativy .

KONKRÉTNÍ TERMÍNY KURZŮ NALEZNETE NÍŽE NA STRÁNCE.

Nevíte, do jaké jazykové úrovně se zařadit? V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme rozřazovací test. Obecně lze říci, že:

Skupinové kurzy
Skupinové kurzy

Jazykový kurz pro začátečníky: je určen pro studenty, kteří se s jazykem setkávají víceméně poprvé.

Jazykový kurz pro falešné začátečníky: Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit o základních věcech, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Jazykový kurz pro mírně pokročilé: Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých vět, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Jazykový kurz pro středně pokročilé: Student se dokáže účastnit konverzace natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko. Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru.

 

KURZY

Úplní začátečníci

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
pondělí Ostrava, Centrum 10:00 - 11:30 3200,- Kč 2990,- Kč
středa Ostrava, Centrum 16:00 - 17:30 3200,- Kč 2990,- Kč
úterý Ostrava, Poruba 8:30 - 10:00 3200,- Kč 2990,- Kč
středa Ostrava, Poruba 17:30 - 19:00 3200,- Kč 2990,- Kč
pátek Ostrava, Poruba 8:00 - 9:30 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Falešní začátečníci

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
úterý Ostrava, Centrum 15:00 - 16:30 3200,- Kč 2990,- Kč
čtvrtek Ostrava, Poruba 18:30 - 20:00 3200,- Kč 2990,- Kč
pátek Ostrava, Poruba 10:00 - 11:30 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Mírně pokročilí

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
pondělí Ostrava, Centrum 8:30 - 10:00 3200,- Kč 2990,- Kč
úterý Ostrava, Poruba 7:00 - 8:30 3200,- Kč 2990,- Kč
středa Ostrava, Centrum 19:00 - 20:30 3200,- Kč 2990,- Kč
čtvrtek Ostrava, Poruba 15:30 - 17:00 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Středně pokročilí

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
pondělí Ostrava, Centrum 7:00 - 8:30 3200,- Kč 2990,- Kč
úterý Ostrava, Poruba 10:00 - 11:30 3200,- Kč 2990,- Kč
středa Ostrava, Centrum 17:30 - 19:00 3200,- Kč 2990,- Kč
čtvrtek Ostrava, Poruba 17:00 - 18:30 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Pokročilí - konverzace s rodilým mluvčím

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
Úterý Ostrava, Centrum 18:00-19:30 4200,- Kč 3790,- Kč
 

Úplní začátečníci

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
pondělí Ostrava, Centrum 18:30 - 20:00 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Mírně pokročilí

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
pondělí Ostrava, Centrum 17:00 - 18:30 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Úplní začátečníci

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
úterý Ostrava, Poruba 16:00 - 17:30 3200,- Kč 2990,- Kč
čtvrtek Ostrava, Centrum 16:30 - 18:00 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Mírně pokročilí

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
čtvrtek Ostrava, Centrum 18:00-19:30 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Úplní začátečníci

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
Pátek Ostrava, Poruba 15:30 - 17:00 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Středně pokročilí

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
Pátek Ostrava, Centrum 9:30 - 11:00 3200,- Kč 2990,- Kč
 

Jazykový kurz angličtiny pro děti

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
Čtvrtek MC Krteček, Poruba věk 4-6 let 16:00 - 16:45 2400 Kč 2100 Kč
Středa MC Krteček, Poruba, věk 4-6 let 16:00 - 16:45 2400 Kč 2100 Kč
Úterý Ostrava, Poruba, 14:00 - 15:00 2400 Kč 2100 Kč
Středa Ostrava, centrum 15:00-16:00 2400 Kč 2100 Kč
 

angličtina - letní kurzy

TERMÍN POBOČKA ČAS BĚŽNÁ CENA CENA SE SLEVOU
17.-21.7.AJ, začátečníci Poruba 9:00-12:00 2350 Kč 2150 Kč
 

Závazná objednávka kurzu

TYP KURZU: CENA KURZU:
JAZYK:
POKROČILOST:
TERMÍN LEKCÍ:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ (dále jen klient):
ADRESA:
TELEFON:
KONTAKTNÍ EMAIL:
IČO:
Jak jste se o nás dozvěděli?

NeAno (sleva cca 10% oproti běžným maloobchodním cenám)
Přihláškou se klient zavazuje:

  • vyplnit své kontaktní údaje na přihlášce a uhradit cenu kurzu dle platného ceníku, který je zveřejněn na internetových stránkách www.domluvim-se.cz do 7 kalendářních dní na účet České Spořitelny 1321464003/0800
  • že nebude v průběhu účinnosti této přihlášky a po dobu jednoho roku od ukončení její platnosti bez souhlasu a vědomí jazykové školy DOMLUVÍM SE nijak spolupracovat s lektorem, který vyučoval daný kurz. V opačném případě může jazyková škola po klientovi požadovat náhradu vzniklé škody, která jeho jednáním jazykové škole vznikne a smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč.
  • Potvrzuje, že si přečetl obchodní podmínky jazykové školy Domluvím se a souhlasí s nimi Akceptoval

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky? Zeptejte se nás a my Vám rádi odpovíme

Napište nám


Kontakt

Mgr. Kateřina Mohylová

tel.: 732 252 724

Bc. Petra Valošková

tel.: 737 390 434

IČO: 746 91 392

Číslo účtu: 115-3295340267/0100

Adresa učeben

Spojů 835/2, Ostrava – Poruba, 70800

Veleslavínova 4, Ostrava – Moravská, 70200